«Сучасні форми та методи обслуговування користувачів – поєднання традицій та інновацій»

Черговий навчальний рік у системі заходів підвищення кваліфікації ЖОУНБ ім. О. Ольжича розпочався 27 січня 2017 року інноваційними заняттями для бібліотечних працівників відділів обслуговування книгозбірень області. Враховуючи зміни, що відбуваються в сучасному світі, зокрема в українському суспільстві, фахівці обласної бібліотеки взяли за мету надати «курсантам» найсвіжішу, найнеобхіднішу інформацію в галузі бібліотечної справи.

Завідувачка відділу читальних зал ЖОУНБ ім. О. Ольжича Л. Баздирєва виступила з лекцією-презентацією «Обслуговування читачів: пріоритети діяльності та перспективи розвитку». Були розглянуті питання багатофункціональності сучасного бібліотечного обслуговування, обговорені програми, реалізація яких сприятиме зростанню відвідуваності бібліотек, продемонстровані фрагменти масових заходів, які рекомендовано проводити в 2017 році.

Зав. НМВ О. Костюченко у своєму повідомленні-презентації «Професійна компетентність бібліотекаря як запорука ефективного функціонування бібліотеки» приділила увагу важливому питанню самоосвіти та постійного навчання бібліотекаря в умовах високодинамічного розвитку бібліотечної діяльності (це переважно зміна інформаційних ресурсів і технологій).

Зав. відділу формування фондів В. Зубенко зробила інформаційний огляд «Найкращі книги, що надійшли за Державною програмою „Українська книга 2016“». Бібліотекарям надано нову інформацію про цікаві новинки, що надійдуть до всіх бібліотек області за Державною програмою «Українська книга 2016».

Головний бібліотекар відділу нових бібліотечних технологій Г. Врублевська, яка виступила з лекцією «Медіаграмотність як необхідна навичка діяльності бібліотекаря в сучасній Україні», намагалася донести до слухачів сукупність знань, навичок та умінь, що дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати повідомлення різних типів медіа та їх вплив на формування громадської думки.

В секторі «Інклюзивний читальний зал» відбулися тренінгові заняття з тем: «Етика спілкування бібліотекарів з користувачами, які мають обмежені фізичні можливості» та «Інноваційні послуги Інклюзивного читального залу для користувачів з інвалідністю». Говорили про особливості бібліотечного обслуговування людей, які мають вади зору, слуху, опорно-рухового апарату, затримку психічного розвитку та інтелектуальну недостатність (зокрема, аутизм та синдром Дауна). Зав. сектору Ю. Мельник також розповіла про апаратні та програмні засоби сектору для людей з вадами зору, форми та методи роботи з користувачами з обмеженими фізичними можливостями — залежно від форм їхніх захворювань.

Учасники відзначили актуальність порушених тем, адресували лекторам чимало запитань та уточнень.