Відділ краєзнавчої літератури

  Відділ розташований на ІІІ поверсі бібліотеки.

  Осередком формування джерелознавчої та бібліографічної бази історії та культури Житомирщини є відділ краєзнавчої літератури, який було засновано в 1993 році. Рівень бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів забезпечує оптимально організований фонд краєзнавчих документів, що нараховує понад 10 тисяч примірників, який органічно поєднує минуле і сучасне.

  Надзвичайно багатогранні функції відділу:

  •  формування фондів краєзнавчих документів;
  •  створення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату;
  •  популяризація історичної і культурної спадщини;
  •  створення системи наукових та рекомендаційних бібліографічних покажчиків.

  Краєзнавчу роботу відділ проводить у тісному контакті з науковою інтелігенцією міста та області, бере участь у наукових краєзнавчих конференціях. Відділ надає вагому допомогу всім установам і закладам, що займаються краєзнавчою діяльністю, науковим співробітникам, історикам, вчителям, студентам, краєзнавцям та всім, хто захоплюється історією краю.

  Фонди відділу доступні всім читачам нашого регіону, України та інших держав.

  До ваших послуг:

  •  універсальний фонд краєзнавчої літератури з широким видовим складом, що містить інформацію про всі аспекти громадсько-політичного та історико-культурного життя Житомирщини; елекронний депозитарій ЖОУНБ (LIBO), який забезпечує відкритий доступ користувачів до оцифрованої краєзнавчої літератури;
  •  краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат: зведений краєзнавчий каталог, каталог місцевих видань, картотека фактографічної інформації, що містить інформацію про факти, події, знаменні та пам’ятні дати житомирського краю; електронний каталог бібліотеки, де є відомості про всі краєзнавчі видання відділу;
  •  різноманітні форми популяризації літератури – книжкові виставки, перегляди літератури, презентації нових краєзнавчих видань, цікаві зустрічі з письменниками-земляками, науковою і творчою інтелігенцією;
  •  система науково-допоміжних та рекомендаційно-бібліографічних покажчиків про край.

  Завідувачка відділу – Козлова Валентина Никифорівна, тел. (0412) 22-07-41,

  E-mail: kray@lib.zt.ua