Відділ літератури іноземними мовами

  Відділ розташовано на І-му поверсі, кімната №16.

  Відділ літератури іноземними мовами існує  з 1971 року. З метою найбільш повного задоволення читацьких запитів фонд комплектується літературою з усіх галузей знань 22 мовами світу. Це зібрання творів суспільно-політичного, філологічного змісту, художньої літератури, довідкових видань, мистецьких альбомів, аудіокурси та фонотека відділу. Є великий фонд оригінальної літератури з країнознавства, бізнесу та економіки, психології, класичної та сучасної художньої літератури, а також універсальна колекція книг бібліотеки Конгресу США, надісланої у подарунок (приблизно 1000 примірників). Фонд відділу постійно поповнюється подарунковими виданнями міжнародних благодійних фондів та іноземних посольств в Україні.

  Довідково-бібліографічний апарат відділуце алфавітний та систематичний каталоги, а також різноманітні  бібліографічні картотеки: «Країнознавча», «Персоналій», «Картотека розмовних тем», «Картотека міжнародних проблем», «Методична картотека статей», «Картотека фономатеріалів», «Картотека періодичних видань».

  До послуг користувачів:

  •  універсальний фонд документів іноземними мовами;
  •  довідково-бібліографічний апарат відділу;
  •  міжбібліотечний абонемент;
  •  абонемент книг та відеоматеріалів німецькою мовою і про Німеччину, який працює за сприяння Гете-Інституту (м. Київ);
  •  періодичні видання, а також вільний доступ до електронної бібліотеки он-лайн Гете-Інституту та e-Library USA;
  •  послуги INTERNET;
  •  прослуховування звукозаписів;
  •  різноманітні форми популяризації документів (книжкові виставки, перегляди літератури, презентації нових видань, Дні інформації).

  На базі відділу з вересня 2004 року працює інформаційно-ресурсний центр „Вікно в Америку", створений за сприяння Посольства США у Києві. Тут користувачі мають вільний доступ до інформації про США: історію, державний та суспільний устрій, культурні цінності, використовуючи при цьому сучасні технології та різні інформаційні ресурси.

  В інформаційно-ресурсному центрі постійно працюють  клуби: перегляду американського художнього фільму англійською мовою «Moviе and More» («Кіно і навіть більше»), клуб спілкування англійською мовою «Аmeгісаn Studies Club» («Вивчення американської культури»), клуб вивчення граматики «Lingua Club» та «Literary Cafe» («Літературне кафе»), клуб із вивчення німецької мови “Sprachklub” та з вивчення чеської мови, який працює за підтримки громадської організації «Житомирська спілка волинських чехів».

  У відділі та інформаційному центрі проходять виставки, презентації, зустрічі, дискусії з участю зарубіжних представників.

  Відділ має читальну залу на 30 місць, затишну і зручну вітальню в інформаційно-ресурсному центрі.

  Завідувач відділу – Турик Людмила Володимирівна, тел. (0412) 22-35-85

  E-mail: inoz@lib.zt.ua, woa@lib.zt.ua